Tjänster

Processtöd

Jag hjälper dig att forma strategiska partnerskap med gemensamma åtaganden för ökad effekt av din verksamhet.


Facilitering och moderering

Jag hjälper dig att få hög kvalitet i genomförande och ökad effekt av konferenser och interna eller externa möten.


Strategiska nätverk

Jag hjälper dig att hitta nya kontakter som ger din process ny energi och relevant kompetens.


Expertkompetens

Jag hjälper dig med min expertis genom att dela med mig av min kunskap exempelvis i paneler, som skribent, i styrelseuppdrag eller genom strategisk rådgivning.


Workshops och föreläsningar

Jag hjälper dig, din organisation och dina nätverk att få ny kunskap och bryta med invanda perspektiv.

 

Annons