Delande inslag Social innovation summit

Den 14 och 15 november är det dags för årets upplaga av Social innovation summit i Malmö – eller #sisummit17 som det heter i sociala medier. Evenemanget arrangeras som vanligt av Mötesplats social innovation vid Malmö högskola i samarbete med partners.

Det är ett digert program under två dagar. I år kommer Per Bolund, konsument- och finansmarknadsminister, att tala under inledningen med rubriken ”Därför satsar vi på social innovation”. Min förhoppning är att han i sitt anförande även kommer att beröra temat delningsekonomi eller kollaborativ ekonomi, som är ett område jag själv fördjupat mig mycket i. Inte minst utifrån skriften ABC i kollborativ ekonomi som jag skrev på uppdrag och i samarbete med Mötesplats social innovation 2015. Som konsumentminister var Per Bolund ansvarig för utredningen om konsument- och användarsperspektiv på delningsekonomi som regeringen tillsatte och som lämnade sitt betänkade i mars i år med rubriken ”Delningsekonomi – på användarnas villkor”.

I år har jag i nöjet att moderera en av sessionerna under programmet på Social innovation summit den 14 november. Programpunkten heter ”Sharing Cities Sweden – hållbara städer genom ökat delande”. Vi tar då avstamp i det alldeles nystartade programmet Sharing Cities Sweden som dragit igång med delfinansiering från innovationsmyndigheten Vinnova. Under denna programpunkt kommer Kes McCormick, som är koordinator för programmet, att beskriva bakgrunden och ambitionerna framåt. Programmet innefattar testbäddar för ökat delande i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Miljöförvaltningen på Malmö stad kommer under programpunkten att berätta hur man tar sig an frågan i Malmö. Dessutom kommer Susanna Elfors och Hossein Shahrokni från KTH att berätta om pågående testande i Stockholm av plattformen LocalLife som är inriktad på praktiskt delande i grannskap.

Delande kommer även att beröras i programmet på andra sätt. Inte minst kommer kändisekonomen Klas Eklund att bjuda på en megatrensdbonanza där delningsmodeller säkert kommer att figurera. Utöver det finns exempelvis en spännande programpunkt om stadsbruk med Sveriges första inkubator för urbana odlingsföretag. Och så ser jag verkligen fram emot del otroligt inspirerande initiativet Cykling utan ålder som startades i Danmark av Ole Kassow och Dorthe Pedersen. Ole och Dorthe kommer till Malmö och berättar om resan från att etablera konceptet fram till idag när det spridits till 29 länder.

En helt annan höjdpunkt i programmet är ett föredrag med Charles Leadbeater som är en verklig internationell autoritet inom social innovation. Han publicerade en inflytelserik bok för 30 år sedan. Med denna bok som utgångspunkt kommer han att försöka sia om utvecklingen framåt.

Utöver alla intressanta inslag i programmet ser jag verkligen fram emot att nätverka med en massa människor som delar intresset för social innovation, oavsett om man är entreprenör, tjänsteman inom offentlig verksamhet, forskare eller något annat.