Blogg

Karma – svenska maträddartjänsten erövrar London

Karma är ett intressant exempel på företag inom delningsekonomi som handlar om att rädda mat från att bli sopor. En tredjedel av maten som produceras blir svinn, så detta är ett viktigt problem. Karmas plattform kopplar ihop restauranger, kaféer och hotell med konsumenter som kan köpa överbliven mat till rabatterade priser – i stället för att maten slängs.

Karma har idag en kvarts miljon användare i Sverige, ett tusental anslutna restauranger, kaféer och hotell och har hittills räddat 55 ton mat från att hamna i soporna. Det har de klarat på drygt ett år. Nu tar företaget steget ut i internationell expansion och har lanserat tjänsten i London.

Ett bra och tydligt exempel på impact investment från Norrsken Foundation.

Det ska verkligen blir intressant att se hur Karma lyckas i sin internationella utveckling!

 

Läs mer

Artikel idag av Thomas Frostberg i DN Global utveckling

https://www.dn.se/ekonomi/global-utveckling/svenskt-bolag-ska-radda-mat-fran-att-slangas-i-london/

 

Artikel idag av Towe Boström i Breakit

https://www.breakit.se/artikel/11650/karma-ska-gora-britterna-matsmarta-lanserar-appen-i-london

 

Artikel idag i Eater London

https://london.eater.com/2018/2/15/17011350/karma-app-food-waste-london-restaurants

Annons

Spaning på nyåret – genombrott för plattformskooperativ och worker tech?

Det nya året startar med förhoppningar och farhågor om vad som ska komma under året.

Som varje år läser jag i början av januari med intresse förutsägelserna för nyåret från den brittiska innovationsstiftelsen Nesta. I år presenterar Nesta 10 förutsägelser inom olika områden. Allt från hur städer kan börja använda drönare till nytta för medborgarna till hur simulering kan användas för design och implementering av mer effektiv och inkluderande policy.

Den av de tio förutsägelserna som särskilt fångade mitt intresse har dock att göra med kollaborativ ekonomi eller delningsekonomi. Alice Casey och Peter Baeck från Nesta förutspår att 2018 kommer att bli året då två stora skiften inom detta område kommer att äga rum. De skriver att:

These developments represent growing demand for disruption and redistribution of power and profit in the collaborative economy.

För det första menar Casey och Baeck att nya former av organisering i plattformskooperativ bryter igenom under 2018. Allt fler plattformskooperativ växer fram där användarna av plattformarna har en roll i ägande, styrning och allokering av genererade överskott. Det som skiljer ut plattformskooperativ från de centralt ägda digitala plattformarna som nu dominerar är:

  • hantering av överskott
  • demokratiska styrformer
  • alternativa vägar till tillväxt och skalning
  • fokus på social impact (positiva utfall för samhället)

För det andra pekar Casey och Baeck på att nätverk av organiserade arbetare på digitala plattformar, s k worker tech, under året träder fram som de nya, eller kanske förnyade, fackföreningarna. De nämner i bloggposten exv den amerikanska plattformen Coworker som organiserar nätverk av de som arbetar på till exempel Uber eller Starbucks. De lyfter också fram den europeiska plattformen faircrowd.work där bland andra tyska IG Metall och svenska Unionen samarbetar för att skapa schyssta villkor för sk ”crowdworkers”. Vidare nämns också det nära kopplade  Ombuds Office, som hanterar tvistelösning mellan de som arbetar på plattformar, deras uppdragsgivare och plattformsföretag.

ModigMinoz är slut – Modig och Minoz går vidare!

Nu tar vi nästa utvecklingssteg och avslutar vårt gemensamma företagande och går vidare i var sina verksamheter. Vi är stolta över vad vi uträttat tillsammans under fem år i roliga, utmanande och utvecklande uppdrag och äventyr.

Vi vill säga ett varmt tack till våra uppdragsgivare, samarbetspartner och alla er som inspirerat oss!

På olika sätt, var för sig men också tillsammans, kommer vi att fortsätta bidra till ökad innovation för ett bättre samhälle. Åsa fortsätter verksamheten som företagare i Minoza AB, och Sara i Sara Modig AB.

Bloggen Innovation och samhälle lever också vidare – vi öppnar även för gästbloggare.

Delande inslag Social innovation summit

Den 14 och 15 november är det dags för årets upplaga av Social innovation summit i Malmö – eller #sisummit17 som det heter i sociala medier. Evenemanget arrangeras som vanligt av Mötesplats social innovation vid Malmö högskola i samarbete med partners.

Det är ett digert program under två dagar. I år kommer Per Bolund, konsument- och finansmarknadsminister, att tala under inledningen med rubriken ”Därför satsar vi på social innovation”. Min förhoppning är att han i sitt anförande även kommer att beröra temat delningsekonomi eller kollaborativ ekonomi, som är ett område jag själv fördjupat mig mycket i. Inte minst utifrån skriften ABC i kollborativ ekonomi som jag skrev på uppdrag och i samarbete med Mötesplats social innovation 2015. Som konsumentminister var Per Bolund ansvarig för utredningen om konsument- och användarsperspektiv på delningsekonomi som regeringen tillsatte och som lämnade sitt betänkade i mars i år med rubriken ”Delningsekonomi – på användarnas villkor”.

I år har jag i nöjet att moderera en av sessionerna under programmet på Social innovation summit den 14 november. Programpunkten heter ”Sharing Cities Sweden – hållbara städer genom ökat delande”. Vi tar då avstamp i det alldeles nystartade programmet Sharing Cities Sweden som dragit igång med delfinansiering från innovationsmyndigheten Vinnova. Under denna programpunkt kommer Kes McCormick, som är koordinator för programmet, att beskriva bakgrunden och ambitionerna framåt. Programmet innefattar testbäddar för ökat delande i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Miljöförvaltningen på Malmö stad kommer under programpunkten att berätta hur man tar sig an frågan i Malmö. Dessutom kommer Susanna Elfors och Hossein Shahrokni från KTH att berätta om pågående testande i Stockholm av plattformen LocalLife som är inriktad på praktiskt delande i grannskap.

Delande kommer även att beröras i programmet på andra sätt. Inte minst kommer kändisekonomen Klas Eklund att bjuda på en megatrensdbonanza där delningsmodeller säkert kommer att figurera. Utöver det finns exempelvis en spännande programpunkt om stadsbruk med Sveriges första inkubator för urbana odlingsföretag. Och så ser jag verkligen fram emot del otroligt inspirerande initiativet Cykling utan ålder som startades i Danmark av Ole Kassow och Dorthe Pedersen. Ole och Dorthe kommer till Malmö och berättar om resan från att etablera konceptet fram till idag när det spridits till 29 länder.

En helt annan höjdpunkt i programmet är ett föredrag med Charles Leadbeater som är en verklig internationell autoritet inom social innovation. Han publicerade en inflytelserik bok för 30 år sedan. Med denna bok som utgångspunkt kommer han att försöka sia om utvecklingen framåt.

Utöver alla intressanta inslag i programmet ser jag verkligen fram emot att nätverka med en massa människor som delar intresset för social innovation, oavsett om man är entreprenör, tjänsteman inom offentlig verksamhet, forskare eller något annat.