Om

Om Minoza

Jag initierar och driver projekt som visar på styrkan av samskapande och innovativt tänkande som motor för samhällsförändring. Jag står för öppna, lärande processer med ett starkt engagemang för att förbättra världen vi lever i.

Minozas erbjudande

Jag vänder mig till förändringsledare med starkt engagemang för ökad innovationskraft till nytta för näringsliv, medborgare och för en hållbar samhällsutveckling. Ofta handlar uppdragen om delningsekonomi / kollaborativ ekonomi och sektorsöverskridande samverkan. Arbetet sker i nära partnerskap med uppdragsgivare och uppdrag utformas i nära dialog för att maximera nyttan av mina insatser.

I Minozas dna

dna

Om Åsa Minoz

Minoza drivs av Åsa Minoz, expert inom innovationspolitik med erfarenhet från svensk och internationell policyutveckling. Gedigen kompetens inom delningsekonomi / kollaborativ ekonomi. Med passion för potentialen och kraften hos individer som medborgare, användare, anställda och entreprenörer, i företag, idéburna eller offentliga organisationer att bidra till innovation för ett hållbart, globalt samhälle. Stort intresse och engagemang för social innovation och samhällsentreprenörskap och internationell policyutveckling, inte minst i Frankrike.

Hitta Åsa på sociala medier:

LinkedIn             Twitter

Annons